Politica De Calidad

Política de Qualitat

Sectores

La Política de Qualitat de Maripol & Royal S. L. té com a fi, exclusivament, aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients en veure complertes les seves expectatives servei rere servei. Això ho hem aconseguit, i ho continuarem aconseguint, aplicant la nostra filosofia, basada en els següents punts:

  • Complir amb la legislació vigent inherent a la nostra activitat.
  • Atendre les necessitats particulars de cada client, proporcionant les solucions més adequades en cada cas.
  • Compliment de les dates de lliurament.
  • Cura i supervisió de la mercaderia en totes les fases del transport.
  • Resolució ràpida de qualsevol incidència.
  • Donar un tracte servicial i amable en tot moment.

Aquesta estratègia de negoci ens permetrà augmentar dia a dia la nostra posició en el mercat i diferenciar-nos de la resta de competidors.
La Direcció d’aquesta empresa està convençuda que això només podrà aconseguir-se mitjançant:

  • Un contacte continu amb els clients per a detectar i comentar les seves necessitats que serveixi de base per a la millora contínua dels nostres serveis.
  • La preocupació constant per la satisfacció del client.
  • La formació continuada del personal.
  • L’aplicació del sistema de la qualitat, concorde a les Normes UNE-EN-ISO 9001:2015, per a garantir la qualitat i la millora dels serveis.

Aquesta Política ha de ser entesa i assumida per tots, considerant-se aquesta Gerència com la primera a assumir les directrius descrites.

Totes les activitats de l’empresa es realitzen amb la intenció de complir aquest objectiu, amb el convenciment que la satisfacció del client és la manera d’aconseguir crear vincles comercials forts i duradors, així com la millora contínua de la qualitat.

Juan Andrés Villanueva
Gerent

Eivissa, 1 de juny de 2016